Go to top
195 products found
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Gu Long Martial Arts Series 1 (Taiwan Version) at 51.70 SGD from YesAsia
Hoker Records Gu Long Martial Arts Series 1 (Taiwan Version)
S$ 51.70
Gu Long Martial Arts Series 1 (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Impetuous Fire (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records Impetuous Fire (Taiwan Version)
S$ 15.40
Impetuous Fire (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Love In The Spring (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records Love In The Spring (Taiwan Version)
S$ 15.40
Love In The Spring (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Yeung Yuet Lau Story (Taiwan Version) at 11.20 SGD from YesAsia
Hoker Records Yeung Yuet Lau Story (Taiwan Version)
S$ 11.20
Yeung Yuet Lau Story (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Endless Way (Taiwan Version) at 9.10 SGD from YesAsia
Hoker Records Endless Way (Taiwan Version)
S$ 9.10
Endless Way (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records My Cape Of Many Dreams (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records My Cape Of Many Dreams (Taiwan Version)
S$ 15.40
My Cape Of Many Dreams (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records On the Other Side of the Bridge (Taiwan Version) at 21.00 SGD from YesAsia
Hoker Records On the Other Side of the Bridge (Taiwan Version)
S$ 21.00
On the Other Side of the Bridge (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records All's Well That Does Well (Taiwan Version) at 11.20 SGD from YesAsia
Hoker Records All's Well That Does Well (Taiwan Version)
S$ 11.20
All's Well That Does Well (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records The Legend Of Mother Goodess (Taiwan Version) at 14.70 SGD from YesAsia
Hoker Records The Legend Of Mother Goodess (Taiwan Version)
S$ 14.70
The Legend Of Mother Goodess (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Play While You Play (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records Play While You Play (Taiwan Version)
S$ 15.40
Play While You Play (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Who Dare Challenge Me (Taiwan Version) at 11.20 SGD from YesAsia
Hoker Records Who Dare Challenge Me (Taiwan Version)
S$ 11.20
Who Dare Challenge Me (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records 37 Plots Of Kung-Fu (Taiwan Version) at 11.20 SGD from YesAsia
Hoker Records 37 Plots Of Kung-Fu (Taiwan Version)
S$ 11.20
37 Plots Of Kung-Fu (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Everybody Is Laughing (Taiwan Version) at 11.20 SGD from YesAsia
Hoker Records Everybody Is Laughing (Taiwan Version)
S$ 11.20
Everybody Is Laughing (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Love In Venice (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records Love In Venice (Taiwan Version)
S$ 15.40
Love In Venice (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records When The Orean Is Blue (Taiwan Version) at 7.00 SGD from YesAsia
Hoker Records When The Orean Is Blue (Taiwan Version)
S$ 7.00
When The Orean Is Blue (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Loves Of A Small Town Doctor (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records Loves Of A Small Town Doctor (Taiwan Version)
S$ 15.40
Loves Of A Small Town Doctor (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Cai Yun Zai Fei Yue (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records Cai Yun Zai Fei Yue (Taiwan Version)
S$ 15.40
Cai Yun Zai Fei Yue (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Sun, Moon And Star (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records Sun, Moon And Star (Taiwan Version)
S$ 15.40
Sun, Moon And Star (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records A Sworo Nameo Revenge (Taiwan Version) at 14.00 SGD from YesAsia
Hoker Records A Sworo Nameo Revenge (Taiwan Version)
S$ 14.00
A Sworo Nameo Revenge (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Hero Vs Hero (Taiwan Version) at 11.20 SGD from YesAsia
Hoker Records Hero Vs Hero (Taiwan Version)
S$ 11.20
Hero Vs Hero (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Name Is Woman (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records Name Is Woman (Taiwan Version)
S$ 15.40
Name Is Woman (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Zhong Guo Xi Qu Jing Hua (Box 2) (Taiwan Version) at 65.70 SGD from YesAsia
Hoker Records Zhong Guo Xi Qu Jing Hua (Box 2) (Taiwan Version)
S$ 65.70
Zhong Guo Xi Qu Jing Hua (Box 2) (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Don't Forget The Promise (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records Don't Forget The Promise (Taiwan Version)
S$ 15.40
Don't Forget The Promise (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Suffocation (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records Suffocation (Taiwan Version)
S$ 15.40
Suffocation (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records The Wild Goose On The Wing (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records The Wild Goose On The Wing (Taiwan Version)
S$ 15.40
The Wild Goose On The Wing (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Black Wind Inn (Taiwan Version) at 11.20 SGD from YesAsia
Hoker Records Black Wind Inn (Taiwan Version)
S$ 11.20
Black Wind Inn (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Lady In Heat (Taiwan Version) at 21.00 SGD from YesAsia
Hoker Records Lady In Heat (Taiwan Version)
S$ 21.00
Lady In Heat (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records A Young Prisoner's Revenge (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records A Young Prisoner's Revenge (Taiwan Version)
S$ 15.40
A Young Prisoner's Revenge (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Explore Taiwan (Part III) (Taiwan Version) at 60.60 SGD from YesAsia
Hoker Records Explore Taiwan (Part III) (Taiwan Version)
S$ 60.60
Explore Taiwan (Part III) (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records The Great Heroes (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records The Great Heroes (Taiwan Version)
S$ 15.40
The Great Heroes (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Love And Sword (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records Love And Sword (Taiwan Version)
S$ 15.40
Love And Sword (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records He Is My Brother (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records He Is My Brother (Taiwan Version)
S$ 15.40
He Is My Brother (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records 25 Kids & One Dad (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records 25 Kids & One Dad (Taiwan Version)
S$ 15.40
25 Kids & One Dad (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Baran (Rain) (Taiwan Version) at 14.70 SGD from YesAsia
Hoker Records Baran (Rain) (Taiwan Version)
S$ 14.70
Baran (Rain) (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Because Of Her (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records Because Of Her (Taiwan Version)
S$ 15.40
Because Of Her (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Love Stories (Taiwan Version) at 9.10 SGD from YesAsia
Hoker Records Love Stories (Taiwan Version)
S$ 9.10
Love Stories (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records A Lang A Lang (Taiwan Version) at 14.70 SGD from YesAsia
Hoker Records A Lang A Lang (Taiwan Version)
S$ 14.70
A Lang A Lang (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Boss Noballs (Taiwan Version) at 11.20 SGD from YesAsia
Hoker Records Boss Noballs (Taiwan Version)
S$ 11.20
Boss Noballs (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records General Stone (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records General Stone (Taiwan Version)
S$ 15.40
General Stone (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records The Candidats (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records The Candidats (Taiwan Version)
S$ 15.40
The Candidats (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Those Days In The Heaven (Taiwan Version) at 14.70 SGD from YesAsia
Hoker Records Those Days In The Heaven (Taiwan Version)
S$ 14.70
Those Days In The Heaven (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Underground Wife (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records Underground Wife (Taiwan Version)
S$ 15.40
Underground Wife (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records The Eternal Love (Taiwan Version) at 11.20 SGD from YesAsia
Hoker Records The Eternal Love (Taiwan Version)
S$ 11.20
The Eternal Love (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Touch Of Fair Lady (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records Touch Of Fair Lady (Taiwan Version)
S$ 15.40
Touch Of Fair Lady (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records The Doll Master (Taiwan Version) at 11.90 SGD from YesAsia
Hoker Records The Doll Master (Taiwan Version)
S$ 11.90
The Doll Master (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Sunny Doll (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records Sunny Doll (Taiwan Version)
S$ 15.40
Sunny Doll (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Love Stories (Taiwan Version) at 14.70 SGD from YesAsia
Hoker Records Love Stories (Taiwan Version)
S$ 14.70
Love Stories (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records The Journey To Kafiristan (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records The Journey To Kafiristan (Taiwan Version)
S$ 15.40
The Journey To Kafiristan (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Love Is Smoke (Taiwan Version) at 11.20 SGD from YesAsia
Hoker Records Love Is Smoke (Taiwan Version)
S$ 11.20
Love Is Smoke (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Guo Zhong Nu Sheng (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records Guo Zhong Nu Sheng (Taiwan Version)
S$ 15.40
Guo Zhong Nu Sheng (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Our Neighbor (Taiwan Version) at 7.00 SGD from YesAsia
Hoker Records Our Neighbor (Taiwan Version)
S$ 7.00
Our Neighbor (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Spring Comes Not Again (Taiwan Version) at 11.20 SGD from YesAsia
Hoker Records Spring Comes Not Again (Taiwan Version)
S$ 11.20
Spring Comes Not Again (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records The Flying Room (Taiwan Version) at 21.00 SGD from YesAsia
Hoker Records The Flying Room (Taiwan Version)
S$ 21.00
The Flying Room (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records A Piano (Taiwan Version) at 7.00 SGD from YesAsia
Hoker Records A Piano (Taiwan Version)
S$ 7.00
A Piano (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Why I Love You (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records Why I Love You (Taiwan Version)
S$ 15.40
Why I Love You (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Women Sesame Oil Maker AKA: A Oil Maker's Family (Taiwan Version) at 14.70 SGD from YesAsia
Hoker Records Women Sesame Oil Maker AKA: A Oil Maker's Family (Taiwan Version)
S$ 14.70
Women Sesame Oil Maker AKA: A Oil Maker's Family (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records The Saviour-Monk (Taiwan Version) at 14.70 SGD from YesAsia
Hoker Records The Saviour-Monk (Taiwan Version)
S$ 14.70
The Saviour-Monk (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Taste Of Mercy (Taiwan Version) at 9.10 SGD from YesAsia
Hoker Records Taste Of Mercy (Taiwan Version)
S$ 9.10
Taste Of Mercy (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records A Lily n The Valley (Taiwan Version) at 7.00 SGD from YesAsia
Hoker Records A Lily n The Valley (Taiwan Version)
S$ 7.00
A Lily n The Valley (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Air Hostess (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records Air Hostess (Taiwan Version)
S$ 15.40
Air Hostess (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Make A Right Decision (Taiwan Version) at 14.70 SGD from YesAsia
Hoker Records Make A Right Decision (Taiwan Version)
S$ 14.70
Make A Right Decision (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records A Love Seed (Taiwan Version) at 14.70 SGD from YesAsia
Hoker Records A Love Seed (Taiwan Version)
S$ 14.70
A Love Seed (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records The Flying Room (Taiwan Version) at 11.20 SGD from YesAsia
Hoker Records The Flying Room (Taiwan Version)
S$ 11.20
The Flying Room (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Handsome Vagabond (Taiwan Version) at 14.70 SGD from YesAsia
Hoker Records Handsome Vagabond (Taiwan Version)
S$ 14.70
Handsome Vagabond (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records The Looks Of Hong Kong (Taiwan Version) at 11.20 SGD from YesAsia
Hoker Records The Looks Of Hong Kong (Taiwan Version)
S$ 11.20
The Looks Of Hong Kong (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Oncemore In The Evening (Taiwan Version) at 11.20 SGD from YesAsia
Hoker Records Oncemore In The Evening (Taiwan Version)
S$ 11.20
Oncemore In The Evening (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Mei Wan Mei Le (Taiwan Version) at 14.70 SGD from YesAsia
Hoker Records Mei Wan Mei Le (Taiwan Version)
S$ 14.70
Mei Wan Mei Le (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Second Spring Of Mr Mur (Taiwan Version) at 11.20 SGD from YesAsia
Hoker Records Second Spring Of Mr Mur (Taiwan Version)
S$ 11.20
Second Spring Of Mr Mur (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records The Greatest Civil War On Earth (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records The Greatest Civil War On Earth (Taiwan Version)
S$ 15.40
The Greatest Civil War On Earth (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Taste Of Mercy (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records Taste Of Mercy (Taiwan Version)
S$ 15.40
Taste Of Mercy (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records A Test Of Love (Taiwan Version) at 11.20 SGD from YesAsia
Hoker Records A Test Of Love (Taiwan Version)
S$ 11.20
A Test Of Love (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Conduct Zero (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records Conduct Zero (Taiwan Version)
S$ 15.40
Jo Geun Sik, director of Once in a Summer, made his film debut in 2002 with the entertaining high school gangster comedy No Manners, a.k.a. Conduct Zero. Working in a loaded genre that Korean cinema seems to particularly revel in, he strikes a robust mix of action, comedy, and even some romance. Entertaining and irreverent, the film is fun to watch, and certainly a sign of greater things to come for actor Ryoo Seung Bum (Crying Fist). Also moving things along is the comic energy of Lim Eun Kyung (Resurrection of the Little Match Girl), Kong Hyo Jin (Memento Mori, Sang Doo! Let's Go To School), and Bong Tae Gyu (See You After School). Joong Pil (Ryoo Seong Bum) might not be the brightest bulb on the tree, but he is the school's top fighter and alpha gang leader. From laying claim over the school rooftop to bullying classmates to fighting rival gangs, Joong Pil's got no time for studying when there's so much troublemaking to be done. But then he falls hard for Min Hee (Lim Eun Kyung), the top student at a neighboring all-girls high school. Lovestruck Joong Pil begins to divert time from fighting to other endeavors, like chasing after Min Hee and frantically trying to find a class he can pass. But then into the pictures comes an even ruder transfer student who's intent on taking Joong Pil's top dog status.
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Joyful Group (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records Joyful Group (Taiwan Version)
S$ 15.40
Joyful Group (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Purple Sunset (Taiwan Version) at 9.10 SGD from YesAsia
Hoker Records Purple Sunset (Taiwan Version)
S$ 9.10
Purple Sunset (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Nobody Knows (Taiwan Version) at 21.00 SGD from YesAsia
Hoker Records Nobody Knows (Taiwan Version)
S$ 21.00
Nobody Knows (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Trio Love (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records Trio Love (Taiwan Version)
S$ 15.40
Trio Love (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records The Clouds Know You Name (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records The Clouds Know You Name (Taiwan Version)
S$ 15.40
The Clouds Know You Name (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Xiao Bi Cong Jun Qu (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records Xiao Bi Cong Jun Qu (Taiwan Version)
S$ 15.40
Xiao Bi Cong Jun Qu (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records The Misty Love (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records The Misty Love (Taiwan Version)
S$ 15.40
The Misty Love (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Migratory Bird (Hoker Version) (Taiwan Version) at 9.10 SGD from YesAsia
Hoker Records Migratory Bird (Hoker Version) (Taiwan Version)
S$ 9.10
Migratory Bird (Hoker Version) (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Mother And Daughter (Taiwan Version) at 11.20 SGD from YesAsia
Hoker Records Mother And Daughter (Taiwan Version)
S$ 11.20
Mother And Daughter (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Six Is Company (Taiwan Version) at 11.20 SGD from YesAsia
Hoker Records Six Is Company (Taiwan Version)
S$ 11.20
Six Is Company (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Brave 20 (Taiwan Version) at 9.10 SGD from YesAsia
Hoker Records Brave 20 (Taiwan Version)
S$ 9.10
Brave 20 (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records The Bride In The Fading Go Laser Goldmine (Taiwan Version) at 11.20 SGD from YesAsia
Hoker Records The Bride In The Fading Go Laser Goldmine (Taiwan Version)
S$ 11.20
The Bride In The Fading Go Laser Goldmine (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Endless Way (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records Endless Way (Taiwan Version)
S$ 15.40
Endless Way (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Jin Ye Li He Wo (Taiwan Version) at 18.90 SGD from YesAsia
Hoker Records Jin Ye Li He Wo (Taiwan Version)
S$ 18.90
Jin Ye Li He Wo (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records The Stupid Birds The Sky (Taiwan Version) at 11.20 SGD from YesAsia
Hoker Records The Stupid Birds The Sky (Taiwan Version)
S$ 11.20
The Stupid Birds The Sky (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Story Of Mother (Taiwan Version) at 11.20 SGD from YesAsia
Hoker Records Story Of Mother (Taiwan Version)
S$ 11.20
Story Of Mother (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records An Eccentric Person (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records An Eccentric Person (Taiwan Version)
S$ 15.40
An Eccentric Person (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records 5x2 Five Times Two (Taiwan Version) at 20.30 SGD from YesAsia
Hoker Records 5x2 Five Times Two (Taiwan Version)
S$ 20.30
5x2 Five Times Two (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Shanghai Affairs (Taiwan Version) at 11.20 SGD from YesAsia
Hoker Records Shanghai Affairs (Taiwan Version)
S$ 11.20
International martial arts star Donnie Yen directs and stars in Shanghai Affairs, a Shanghai-set remake of Bruce Lee's classic film, The Big Boss! Donnie Yen is Tong Shan, a charitable doctor who helps patients in early 1900s Shanghai. When the tough Axe Gang, led by Brother Yu (Yu Rong Guang), threaten to occupy the town, Tong Shan vows to help the locals with his ferocious kung-fu skills. Luckily, an accord is formed when Tong Shan cures Brother Yu's mysteriously ill sister Siu Sin (Athena Chu), and peace seems to become the norm. But when the local children begin to go missing, Tong Shan investigates, and what he finds is something he simply cannot tolerate. With energetic action and the potent pairing of Donnie Yen and Yu Rong Guang (previous co-stars in Yuen Woo Ping's classic Iron Monkey), Shanghai Affairs delivers an entertaining martial arts hit that takes Bruce Lee's classic story and puts it in the hands of another capable martial arts master!
Shop now at
YesAsia
Hoker Records The Phantom Lute (Taiwan Version) at 14.70 SGD from YesAsia
Hoker Records The Phantom Lute (Taiwan Version)
S$ 14.70
The Phantom Lute (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records A Little Monk (Taiwan Version) at 21.00 SGD from YesAsia
Hoker Records A Little Monk (Taiwan Version)
S$ 21.00
A Little Monk (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records The Story Of Pei-Li (Taiwan Version) at 11.20 SGD from YesAsia
Hoker Records The Story Of Pei-Li (Taiwan Version)
S$ 11.20
The Story Of Pei-Li (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records The Fellow With Left Thumb Cutoff (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records The Fellow With Left Thumb Cutoff (Taiwan Version)
S$ 15.40
The Fellow With Left Thumb Cutoff (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Purple Night (Taiwan Version) at 11.20 SGD from YesAsia
Hoker Records Purple Night (Taiwan Version)
S$ 11.20
Purple Night (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Tae Kwon Do at 20.10 SGD from YesAsia
Hoker Records Tae Kwon Do
S$ 20.10
Tae Kwon Do
Shop now at
YesAsia
Hoker Records Chou Cheng To Reach Taiwan (Taiwan Version) at 15.40 SGD from YesAsia
Hoker Records Chou Cheng To Reach Taiwan (Taiwan Version)
S$ 15.40
Chou Cheng To Reach Taiwan (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records The Fellow With Left Thumb Cutoff (Taiwan Version) at 8.40 SGD from YesAsia
Hoker Records The Fellow With Left Thumb Cutoff (Taiwan Version)
S$ 8.40
The Fellow With Left Thumb Cutoff (Taiwan Version)
Shop now at
YesAsia
Hoker Records La Melodie D'Helene (Taiwan Version) at 11.20 SGD from YesAsia
Hoker Records La Melodie D'Helene (Taiwan Version)
S$ 11.20
La Melodie D'Helene (Taiwan Version)

Hoker Records Movies Singapore

Depending on your needs, you can get an Movies. Most Hoker Records Movies used today are White, Purple and Green. Among the most popular Hoker Records Movies today are Gu Long Martial Arts Series 1 (Taiwan Version), Impetuous Fire (Taiwan Version) and Love In The Spring (Taiwan Version). There are many brands out there, so if Hoker Records Movies are not suitable for you, you can also take a look at Panorama, Deltamac and Geneon Universal Entertainment! Hoker Records Movies prices are usually within S$ 7.00 – S$ 74.00.

Hey, we’d like to know what you think of us
Skip
Thanks!